102

Neuvottelijasi Euroopassa

JAANA
YLITALO

tulemukaanvalk
jaana

Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, koska haluan vaikuttaa siihen, että suomalaisten työntekijöiden ääni tulee kuulluksi EU:ssa. EU on meitä ihmisiä varten. Se lunastaa oikeutuksen olemassaololleen, jos sen toiminnan avulla meidän ihmisten elämä paranee.

Minulle elämässä on tärkeintä tasapaino ihmisten ja asioiden välillä. Haluan, että läheiseni ja muut kanssaihmiset voivat elää turvallista ja täysipainoista elämää. Haluan omalla toiminnallani edesauttaa tämän toteutumista.

Vietin lapsuuteni Helsingissä, josta muutin Järvenpäähän 10-vuotispäiväni kynnyksellä. Olin 14-vuotias, kun muutimme isän työn perässä Ouluun. Jyväskylästä tuli kotipaikkamme aloittaessani lukion 2. luokan. Keväällä 1988 kirjoitin ylioppilaaksi. Heti lukion jälkeen kävin sosiaaliohjaajan koulutuksen. Samalla innostuin opiskelijapolitiikasta.

Työskentelyn aloittaminen reilu parikymppisenä Helsingissä oli ratkaiseva käänne elämässäni. Aloitin tuolloin projektisihteerinä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitossa SAKKIssa ja lähdin sieltä pois puheenjohtajana. Tärkein oppi sieltä oli, että yhteiskuntaan ja asioihin voi vaikuttaa, kun ihmiset toimivat yhdessä.

Opiskelijamaailmasta siirryin ammattiyhdistysliikkeen palvelukseen. Ensimmäinen tehtäväni oli nuorisosihteeri. Iän ja osaamisen karttumisen myötä tehtävät ovat vaihtuneet: tällä hetkellä vastaan satojen tuhansien palvelualojen työntekijöiden edunvalvonnasta PAMin edunvalvontajohtajana. Se vaatii asioihin perehtymistä, erilaisten näkökantojen yhteensovittamista ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen hakemista. Sanalla sanoen se vaatii taitoa neuvotella.

Parhaimmillaan työ takaa meille toimeentulon, antaa mahdollisuuden kehittyä ja jättää tilan muulle elämälle – ystäville, perheelle ja harrastuksille. Edunvalvontajohtajana teen työtä sen eteen, että kaikki nämä asiat toteutuisivat. Yritykset toimivat tänä päivänä valtion rajojen yli ja uudet ilmiöt työelämäänkin liikkuvat maasta toiseen. Ihmisten hyvinvoinnin vuoksi tarvitaan myös valtioiden rajat ylittäviä vähimmäissääntöjä. Niitä tehdään Euroopan Unionissa, jonka päätöksillä on valtava vaikutus Suomenkin lainsäädäntöön.

Toimin tälläkin hetkellä pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa järjestöissä johtotehtävissä. Niissä olen nähnyt, miten eurooppalaiset minimit suojaavat työntekijöitä hyväksikäytöltä ja palkkaehtojen polkemiselta. Niiden avulla voidaan parantaa asioita meilläkin kuten esimerkiksi nollatuntisopimuksissa ja vuosiloma-asioissa on nähty. Neuvotteluoikeuden vahvistusta tarvitaan ympäri Eurooppaa. Työntekijöiden neuvotteluoikeus, ääni neuvottelupöydissä, on turvattava myös jatkossa. Samoin kuin Suomessa myös muualla Euroopassa on näkemyksiä, joiden mukaan neuvottelupöydän ympärille ei haluta enää yhtä vahvoja neuvottelukumppaneita, ja juuri työntekijöitä edustamaan.

Luonteva jatke jo tekemälleni työlle olisikin Euroopan parlamentti. Siksi olen asettunut ehdolle. Vaalilauseeni on ”Neuvottelijasi Euroopassa”. Toivon tapaavani sinut tai kuulevani sinusta ennen vaalipäivää.

Syntynyt Helsingissä, asunut Oulussa ja Jyväskylässä. Nykyään helsinkiläinen. Avioliitossa, kolmen lapsen äiti. Taiteen ihailija, kuntoliikkuja. Intohimoinen palapelien kokoaja.

JAANAN VAALITEEMAT

Työntekijän Eurooppa

EU:n alueella on noin 230 miljoonaa palkansaajaa. Heidän työskentelyolosuhteensa ja työehtonsa vaihtelevat suuresti eri jäsenmaissa. EU:n alueella on käytössä tavaroiden, palveluiden ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Myös EU:ssa tarvitaan työelämän sääntelyä. Me olemme Suomessakin osa tätä yhteistä työssäkäyntialuetta. Eurooppalainen sääntely vaikuttaa myös meihin.

Elämiseen riittävä palkka ja työtunnit on tärkeä vaatimus myös Euroopassa. Työehdoista on sovittava sektorikohtaisilla työehtosopimuksilla kansallisesti maittain. Euroopassa ei saa olla sijaa työehtojen polkemiselle, sosiaaliselle dumppaukselle, saati ihmiskaupalle ja hyväksikäytölle.

Inhimillinen Eurooppa

Kun EU:sta puhutaan, puhe koskettelee useimmiten kauppapolitiikkaa ja muita sellaisia teemoja, joiden lähtökohta on talouden suorituskyky. Ihmisten tarpeet jäävät tässä syrjään. Talouden rinnalle onkin nostettava tasavertaiseen asemaan ihmiset ja sen on oltava politiikan lähtökohta. Yritysten rinnalla on kuultava ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Tarvitaan Sosiaalinen Eurooppa.

Euroopassa kaikkia ihmisiä on kohdeltava inhimillisesti. Inhimillisen kohtelun on ulotuttava myös EU:n ulkopuolelta tänne kestävin perustein pyrkiviin ihmisiin. Meillä on oltava oikeus oppimiseen, toimeentuloon, työhön ja turvallisuuteen. Meillä kaikilla on oltava tunne, että pystymme itse vaikuttamaan omaan ja lähiyhteisömme elämään. Kaikkien osallisuus luo turvallisuutta.

Tulevaisuuden Eurooppa

Eurooppa ja koko maailma on suuressa muutoksessa. Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää tietoa, lisää osaamista ja lisää yhteisymmärrystä, jotta voimme vastata siihen. Euroopan on panostettava teknologiseen osaamisen lisäämiseen, jotta maanosamme voisi olla mukana ratkaisemassa esimerkiksi ilmastokriisiä ja löytämässä uusia turvallisia työpaikkoja töiden muuttuessa.

Eurooppalaisen ihmisen hiilijalanjälki on globaalisti jättiläismäinen. Silti Euroopassakin mahdollisuudet sen pienentämiseen ovat eri ihmisillä hyvin erilaisia. Siksi on pidettävä huoli siitä, että sopeutuminen ilmastonmuutokseen toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Muutoksen kustannukset on jaettava oikeudenmukaisesti kunkin tulotaso huomioiden.

AJANKOHTAISTA
Blogikuvitukset (17)
Blogikuvitukset (15)
Blogikuvitukset (13)
TWITTER

EU-puheenjohtajuuskauden aikana on luotava ilmapiiri, jossa tavallinen eurooppalainen kokee, että ilmastoteot ovat myös mahdollisuus eivätkä ihmisten elämää haittaava tekijä. Niissä on muistettava sosiaalinen oikeudenmukaisuus. #SDP #EUvaalit2019 #eurovaalit

EU:n Afrikka-suhteiden tulee perustua kumppanuuteen, jossa tuetaan Afrikan maiden omaa kykyä luoda talouskasvua ja työpaikkoja. Ihmisoikeuksien, talouskasvun ja kestävän kehityksen edistämisen tulee olla EU:n kehityspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita #SDP #eurovaalit #EUvaalit2019

- Eurooppa pärjää sitä paremmin, mitä parempaa osaamista ja koulutusta eurooppalaisilla on, toteaa @AnttiRinnepj
SDP kannattaa eurooppalaista superyliopistoa sekä koulutus- ja tiedevaihdon kehittämistä edelleen. #eurovaalit #EUvaalit2019 #SDP

UUSI SUOMI -BLOGI
RSS Tämän blogin uusimmat kirjoitukset
  • Työntekijöitä on kuultava ilmastonmuutoksessa 20/05/2019
    Maailman lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n viime lokakuussa julkaiseman raportin mukaan maailman kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava niin energian tuotannossa kuin teollisessa valmistuksessa vuoteen 2050 mennessä 70-90 prosenttia, jotta ilmaston lämpeneminen olisi mahdollista rajoittaa 1,5 asteen.Viesti on selvä, Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa on kiirehdittävä. Vaihtoehtoja ei ole, sillä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa […]
  • EU:n on edistettävä ihmisoikeuksia jokaisessa jäsenmaassa 15/05/2019
      Euroopan unioni on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeuksia käsittelevät sitoumukset on kirjattu EU:n ihmisoikeussopimukseen, joka on solmittu alun perin vuonna 1950. Sopimus tarkoituksena on taata kaikille siihen sitoutuneiden jäsenmaiden kansalaisille ja maassa asuville ulkomaalaisille mm. sanan- ja uskonnonvapauden, oikeuden vapauteen ja turvallisuuteen sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että […]
  • Palkkojen polkeminen on kitkettävä Euroopasta 11/05/2019
     Alipalkkaus, näennäisyrittäjyys ja alustatyö ovat valitettavan yleisiä työehtojen polkemisen esimerkkejä sekä Suomessa että koko EU:ssa. Turvattomuus, vahva riippuvuus yhdestä työnantajasta, ylipitkät työpäivät ja -viikot sekä tessin alittavat palkat ovat ilmiöitä, joita joudumme valitettavasti todistamaan ympäri Eurooppaa.EU:n sisällä erot jäsenmaiden vähimmäispalkkojen ja sosiaaliturvajärjestelmien välillä suorastaan houkuttelevat yrityksiä käyttämään tilannetta hyväksi. Toisaalta ulkomaalainen työvoima on usein altis […]